קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 220-201 מתוך 350
קיצורהגדרה
מ"ממורה מחליף
מ"ממתמטיקה
ממ"דממלכתי דתי
מָמָ"חמטלת מחשב
מָמָ"ןמטלת מנחה
ממ"תמבוא למערכות תוכנה
מנב"סמערכת ניהול בתי ספר
מנח"המערכת ניהול חוגים והדרכה
מנח"חמנהל החינוך החרדי
מנח"ימנהלת חינוך ירושלים
מנל"אמשנה לנשיא לעניינים אקדמאים
מנל"אמשנה לנשיא לעניינים אקדמים
מס'מספיק
מָסָ"חמפעל סרטים חינוכיים
מסל"גמבחן הסקירה לילדי גן
מסלו"למבחן סינון ליקויי למידה
מס"עמופ"ת סובב עולם
מס"קמבחן סוף קורס
מע'מעבדה
מעה"שמערכת השיעורים
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך