קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 260-241 מתוך 350
קיצורהגדרה
מָתָ"סמרכז תרבות וספורט (בד"כ מתנ"ס)
מת"פמתמטיקה לפיסיקאים
נ"זנקודת זכות
נל"רנעדר ללא רשות
נק"זנקודת זכות
נשג"בנוער שוחר גילויים בביולוגיה אבולוציונית
נ"תנמל תעופה
ס'סמינר
ס'סמינריון
סד'סדנה
סחל"בסטודנטים חוברים לבית הספר
סט"מסטנדרט משנה
סיב"הסיור ביקור הורים
סכ"םסף כניסה מינימלי
סמסמסטר
סמ"דסמינר דידקטי
סמס'סמסטר
עבו"םעבודה מעשית
עב"טעוזר ביטחון
ע"געבודת גמר
test
3456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך