קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 280-261 מתוך 350
קיצורהגדרה
עו"העובד הוראה
ע"כעבודת כיתה
ענ"קעובד נוער וקהילה
ענ"תעיבוד וניתוח תמונות
פא"רפתיחת אוצרות רוח
פב"יפתרון בעיות יצירתי
פ"גפרוייקט גמר
פִּיזָ"הPISA (Programme for International Student Assessment)
פכ"מפילוסופויה, כלכלה, מדע המדינה
פמ"הפרופסור מן המניין
פסג"הפיתוח סגלי הוראה
פס"לפיתוח סביבות למידה
פרו'פרופסור
פרו"ספרו סמינריון
פרופ'פרופסור
פרופ"חפרופסור חבר
פֶּרַ"חפרוייקט חונכות
פש"צפרח של"ח צעיר
צח"יצמיחה חינוכית ישובית
צח"יצרכי חינוך יחודיים
test
456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך