קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 300-281 מתוך 350
קיצורהגדרה
צל"חצוות לשעת חירום
צמי"דצרכים מיוחדים
צמ"מציון משוקלל
קד"אקדם אקדמי
קולק'קולקוויום
קל"עקבוצה לעזרה עצמית
ק"מקריאה מודרכת
קמ"עקליטת מורים עולים
קס"םקהילה, סביבה, מקום
קס"םקורסים בסביבה מתוקשבת
קס"םקלפי סיפור מטפוריים
קפ"מקרן פרישה מוקדמת
קש"נקטע שלא נלמד
ראמ"הרשות ארצית למדידה והערכה
רל"מרשות ללימודים מתקדמים
רמב"ירשימת מאמרים במדעי היהדות
רס"ברעיונות סידור בסיסיים
ששיעור
ש.ב.שיעורי בית
שב"משיעור בחירה מועדף
test
56789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך