קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 320-301 מתוך 350
קיצורהגדרה
שדו"אשיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות
שו"סשיעור וסדנה
שו"תשיעור ותרגול
שָׁחָ"רשירותי חינוך ורווחה
שי"חשילוב ילדים חריגים
שיעור פרט"ישיעור פרטי
שכ"לשכר לימוד
ש"לשעות לימוד
שלהב"תשירות למניעת הסמים בבתי ספר תיכוניים‏
שֶלַ"חשדה, לאום, חברה
של"חשיעור לא חשוב
של"פשמיניות לערי פיתוח
שמ"חשיפור מיומנויות חברתיות
שנה"לשנת הלימודים
שנו"לשנות לימוד
שנ"לשנת לימוד
שנ"לשנת לימודים
ש"סשעה סמסטריאלית
ש"עשיעור אישי
שע"לשעות לימוד
test
6789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך