קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 340-321 מתוך 350
קיצורהגדרה
ש"פשיעור פרטי
שפ"חשירות פסיכולוגי חינוכי
שק"דשקלול דיפרנציאלי
ש"ששעה שנתית
ששנ"תשעות שנתיות
שש"סשעות שבועיות סימסטריאליות
שת"לשיפור תהליכי למידה
ת'תרגיל
ת"בתעודת בגרות
תגי"לתגבור יום לימודי
תג"תתעודת גמר תיכון
תה"לתכנית הלימודים
תוכ"לתוכנית לימודים
תו"לתכנית לימודים
תו"םתקשורת ומודעות
תח"יתכנית חינוכית יחידנית
תכה"לתכנית הלימודית
תכ"לתכנית לימודים
ת"לתכנית לימודים
תל"אתכנית לימודים אישית
test
789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך