קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 350-341 מתוך 350
קיצורהגדרה
תלב"סתכנון לימודים בית ספרי
תלב"סתכנית לימודים בית ספרית
תל"יתגבור לימודי יהדות
תל"כתוכנים לימודים כיתתית
תללי"םתמיכה לימודית לתלמידים מרותקים
תָּלָ"ןתכנית לימודים נוספת
תמ"רתקליט מדעי הרוח
תע'תעודה
תק"אתוכנית קליטה אקדמית
תת"חתקשורת תומכת וחליפית (AAC)
test
89101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך