קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 40-21 מתוך 350
קיצורהגדרה
אמ"ץאמונה בעצמי, מוכן למאמץ, צופה להישגים
אס"טאגודת הסטודנטים
אסת"גארגון הסטודנטים לתארים גבוהים
א"עאוניברסיטה עברית
אפר"ןאסון פתע רב נפגעים
א.פ.ש.רהאגף לפיתוח ולשיפור רווחת ביה"ס
אקל"עהאקדמיה ללשון עברית
אר"דאתגרים, רביבים, דק"ל
ב.א.בוגר אוניברסיטה
ב.א.בעל תואר ראשון באוניברסיטה (BA, Bachelor of Arts)
בג"טבית הספר הגבוה לטכנולוגיה
בהצלח"הבסוף המבחן צריך להביא חתימות הורים
בו"לבקרה ולמידה
ביה"סבית הספר
ביח"נבית חינוך
בי"סבית ספר
ביס"פבית ספר
ביס"שבית ספר שדה
ביס"תבית ספר תעשייתי
בל"שבעיות לא שגרתיות
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך