קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 60-41 מתוך 350
קיצורהגדרה
ב"מבלתי מספיק
במו"תבחינות מותאמות
בנ"צבני נוער וצעירים
בסי"מבית הספר הימי
בסל"אבית הספרים הלאומי האוניברסיטאי
בסל"מבית ספר למלאכה
בסמ"תבית ספר מקצועי תיכוני
בצ"מבעלי צרכים מיוחדים
בר"קבגרות קיץ
בתה"סבתי הספר
בתיה"סבתי הספר
בתי"סבתי ספר
בת"סבתי ספר
ג"בגימלאים בחינוך
גיה"רהגיל הרך
גי"לגן ילדים
גימ'גימנסיה
גי"רגיל רך
גמו"שגמול השתלמות
גנ"חגן חובה
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך