קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 80-61 מתוך 350
קיצורהגדרה
גנ"יגן ילדים
ג"עגימנסיה עברית
גע"הגימנסיה עברית הרצליה
דוצ'דוֹצֶנְט
דוק'דוקטור
דל"פדוקטור לפילוסופיה
דל"תדרופל לחינוך ותשתיות מידע
ד"מדרישה מוקדמת
דמ"קדרישה מקדימה
ד"נדף נוסחאות
ד"רדוקטור
ה"אהדרכה אישית
הט"מהתערבות טיפולית מרסנת
היל"ההשכלת יסוד לימודי השלמה
הַמָּחָ"רהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח
הנד'הנדסאי
הנד'הנדסה
הפסג"ההמרכז לפיתוח סגלי הוראה
הק"רהפרעות קשב וריכוז
הרא"להקשבה, הבלגה, ריסון, רגישות, איפוק, אהבה ולמידה
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך