קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 100-81 מתוך 350
קיצורהגדרה
הת"מהכשרת תוכנה מתקדמת
וב"סוועדה בין סנאטית
וה"םועדת היגוי מחוזית
ור"הועד ראשי האוניברסיטאות
זט"הז' טובי העיר
חא"בחלופות, אפשרויות, ברירות
חב"פחינוך בלתי פורמלי
חב"קחבר, בוגר, קריאה
ח"גחופש גדול
ח"גחינוך גופני
חג"םחינוך גופני מורחב
חו"סחוג סיירות
חו"תחינוך ותרבות
חח"חחוק חינוך חובה
חחח"חחוק חינוך חובה חינם
חט"בחטיבת ביניים
חטב"החטיבת הביניים
חטה"בחטיבת הביניים
חטי"בחטיבת ביניים
חט"עחטיבה עליונה
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך