קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 140-121 מתוך 350
קיצורהגדרה
טל"םהטכניון לעידוד מתמטיקה
ט.מ(התערבות) טיפולית מרסנת
ט"מטוב מאוד
טק"שטכניקות שידור וקליטה
יַאסָ"אהתיכון הישראלי למדעים ואומנויות (IASA)
ידה"אידיעת הארץ
ידה"טידיעת הטבע
יוח"איום חינוך ארוך
יוֹחַא"ייום חינוך ארוך יסודי
יוּלָ"איום לימודים ארוך
יול"םיום לימודים מלא
יו"שיום שדה
יח"ביחסים בין המינים
יח"ליחידות לימוד
י"ליחידות לימוד
יִמְקָ"אחברה בעלת מועדונים להשכלה ולספורט לנוער הנוצרי (YMCA)
י"סיחידה סמסטריאלית
יר"חיריד ראש חודש
ישב"גישיבת שכבה בוגרת
ישה"סישיבות הסדר
test
1234567891011121314151617

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך