קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 160-141 מתוך 350
קיצורהגדרה
יש"יילדים שוחרי ידע
ישל"צישיבה לצעירים
ישמ"עיישומי משפט עברי
כ"טכמעט טוב
כט"מכמעט טוב מאוד
ככהכתב, כתיב, הבעה
כמ"טכמעט טוב
להב"הלצימצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית
לו"הלשון והבעה
לֶֹטֶ"םלימודי טבע משולבים
לִיבָּ"הלימודי יסוד בחינוך הממלכתי
ל"מלא מספיק
לע"מלמידה עצמית במחשב
מ'מספיק
מ'מצויין
מ.אבעל תואר שני באוניברסיטה (MA, Master of Arts)
מ"אמוסמך אוניברסיטה
מאל"ומרכז ארצי לבחינות ולהערכה
מ"במספיק בקושי
מב"ממבחן בשלות יחידני משלים
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך