קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ספורט
ערכים 50-41 מתוך 50
קיצורהגדרה
מרת"אמועדון רצי תל אביב
נ.ב.אהתאחדות כדורסל לאומית (NBA)
נג"שנגד השעון
ס.כ.סקציית כדורגל
ס"שספורט שימושי
פִיבָּ"אהפדרציה הבינלאומית של התאחדויות כדורסל (FIBA)
פִיפָ"אהפדרציה הבינלאומית של כדורגל (FIFA)
פ.ס.ז'פריז סן ז'רמן
רב"שרן בן שמעון
ש"גשניאור-גרונדמן
test
123

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של