קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מחשבים ואינטרנט
ערכים 60-41 מתוך 68
קיצורהגדרה
נָלָ"ןנקודה לנקודה
נצל"שניצול שרשור
סב"שסיפורים ביקורות ושאלונים
סיב"םסירטוט בעזרת מחשב
סל"שסיביות לשנייה
עכש"זעד כמה שאני זוכר
עכש"יעד כמה שאני יודע
על"העלות לאלף הופעות
על"לעלות לכל לחיצה
ענ"תעיבוד וניתוח תמונות
פ"בפייסבוק
פו"חפורום חנונים
פל"טפתוח לטרמפים
צב"גצוחק בקול גדול
צבק"רצוחק בקול רם
צב"רצוחק בקול רם
ק"בקילו בייט
קמ"הקריאת מערכת הפעלה
קסל"שקילו סיביות לשנייה
קס"שקילו סיביות לשניה
test
1234

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של