קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: הומור
ערכים 23-21 מתוך 23
קיצורהגדרה
קַסְלָ"רקצין סלט ראשי
של"חשיעור לא חשוב
שליט"אשיפול לבור י' טפחים אמן
test
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של