קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תעשייה
ערכים 40-21 מתוך 141
קיצורהגדרה
ב"עבית עסק
בשכחשכר חודשי
גא"פגרגירי אבקת פרחים
גג"שגלגל שיניים
גַּדָּ"שׁגידולי שדה
גו"יגורם יצור
ג"תגוף תאורה
דוד"שדוד שמש
דפ"אדיודה פולטת אור (LED)
הנ"יהנדסת ייצור
זד"אזיקוק דחיסת אדים
זר"שזיקוק עדין רב שלבי
ח"גחומר גלם
חו"גחומר גלם
חוה"דחומרי הדברה
חומ"מחומרים מורכבים
חומ"סחומרים מסוכנים
חומ"רחומרים רעילים
ח"חחלקי חילוף
חח"יחברת חשמל לישראל
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של