קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תעשייה
ערכים 60-41 מתוך 141
קיצורהגדרה
חט"כחטיבות כוח
חט"לחורש טבעי למרעה
חמ"אחומר מכיל אסבסט
חמ"יחברת החשמל מזרח ירושלים
חמ"סחומרים מסוכנים
חמ"רחומרים רעילים
חַפָּ"שׁחומר פעיל שטח
חצ"קחשמל ציוד קרקע
חק"יחקלאות ימית
טל"גטורבינה לחץ גבוה
טל"נטורבינה לחץ נמוך
י"ביציקת ברזל
יג"עיחס גלים עומדים
יח"פיצרן חשמל פרטי
יע"שיחס עלווה שטח
כח"נכלל חומרים נעכלים
לוח"דלוח דרוך
מא"זמפסק אוטומטי זעיר
מאמ"טמפסק חצי אוטומטי
מאמ"תמפסק אוטומטי מגנטי תרמי
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של