קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תעשייה
ערכים 120-101 מתוך 141
קיצורהגדרה
פל"חפעילות לא חקלאית
פמ"אפיתוח משאבי אנרגיה
פס"קפיקוח סכנות קרינה
פע"מפיקוח על מדידות
פקמ"קפקודת מיתוג וקיצור
פק"עפקודת עבודה
פר"דפריצה רב דרגתית
צ"חציוד חקלאי
צמ"אציוד מגן אישי
צמ"גצינור מי גשם
צמ"הציוד מכני הנדסי
צמ"כציוד מכני כבד
צָמָ"ןציוד מכני נייד
צמ"נציוד מתח נמוך
צמ"שצינור משוריין
צ"פצמנט פורטלנד
קבמ"שקבלן משנה
רט"מריצוף, טיח, מחיצות
רט"ןרדיו, טלפון נייד
שעט"ןשווה ערך לטונה נפט
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של