קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תעשייה
ערכים 140-121 מתוך 141
קיצורהגדרה
שק"צשקע אופציות
תא"מתערובת אספלט מבנית
תאמ"אתערובת אספלט מסטיק אגרגט
תאמ"ותדריך אגף המכס ומע"מ
תה"טתחת הטיח
תה"רתחנת השנאה רכבתית
תוצ"גתוצרת גמורה
תח"כתחנת כח
תחמ"גתחנת מיתוג
תחמ"שתחנת משנה
תט"זתחנת טרנספורמציה זעירה
ת"יתקן ישראלי
תלה"שתלוי השקיה
תל"חתקן לא חל
תלק"צתלוי קציר
תָּמָ"ןתעשיית מערכות נהיגה
תָּעוֹ"זתעריף עומס וזמן
תפ"טתכנון, פיתוח וטכנולוגיה
תפ"מתאור פעולת מערכת
תצ"גתוצרת גמורה
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של