קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תנועות נוער
ערכים 40-21 מתוך 89
קיצורהגדרה
חולצ"כחולצה כחולה
חזל"שחזרה לשגרה
חטב"מחטיבת בני המושבים
חמד"רחדר מדריכים
טיפ"שטיול פתיחת שנה
ישב"גישיבת שכבה בוגרת
ישב"צישיבת צוות
מד"במדריך נוער בוגר
מדל"שמדריך לשעבר
מָדָ"ץמדריך צעיר
מָדָ"רמדריך ראשי
מד"שמדריך שאיתנו
מז"ממזכירות מרכז
מז"שמזרון שטח
מחנ"קמחנה קיץ
מח"ץמחנה צופים
מרל"צמרכז ארצי לצופיות
משל"שמדריך שנה שלישית
מש"צמלווה שכבה צעירה
מת"ןמועצת תנועות הנוער
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של