קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תנועות נוער
ערכים 60-41 מתוך 89
קיצורהגדרה
נענ"ענוער נצרת עילית
נ.צ.נקודת ציון (קרא: נון צדיק)
נצ"חנוער צופי חלוצי
נצ"חנוער ציוני חלוצי
סבע"חסניף בני עקיבא חדרה
סי"ססיור וסביבה
סל"קסמינריון לקומונריות
סל"קסמינריון לקומונריות
סמ"יסמינר מטה יהודה
ססא"לסרט סימון אדום לבן
סס"לסרט סימון לבן
סס"צסרט סימון צהוב
פז"חפעילות זמן חופשי
פטח"שפטיש חמש
פל"הפעילות להכרת הסביבה
פמ"לפעילות מחוץ לשבט
פתי"קפתיחת קורס
פתי"שפתיחת שנה
צית"אצופי ים תל אביב
צמי"דצרכים מיוחדים
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של