קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תנועות נוער
ערכים 80-61 מתוך 89
קיצורהגדרה
צפי"לצופה פעיל
צר"גצופי רמת גן
צר"חצופי רמת חן
קַמְשָׁ"ץקומונר מלווה שכבה צעירה
קק"יקן קרית ים
קתימב"הקול, תנועה, ידיים, מבט, ביטחון, התלהבות
קתימב"ה נ"סקול, תנועה, ידיים, מבט, ביטחון, התלהבות, ניסוח, סביבה
ראשג"דראש גדוד
ראש"צראש צוות
רכ"סראשוני כפר סבא
רע"םרעות מודיעין
רשג"דראש גדוד
רשמ"צרשימת ציוד
רש"צראש צוות
שב"אשילוב בני אתיופיה
שומ"צהשומר הצעיר
שכב"גשכבה בוגרת
שכב"זשכבת זקנים
שכב"נשכבת נעורים
שכב"צשכבה צעירה
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של