קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תנועות נוער
ערכים 89-81 מתוך 89
קיצורהגדרה
שצ"גשבט צופי גבעתיים
שק"כשק כיווץ לשק"ש
שקמ"צשיקוף מצב
שקפ"צשיקוף מצב
שָׁקָ"שׁשק שינה
ש"ששנת שירות
ש"ששרון שומרון
ת"ג בצצ"תתנועה, גוון, ברק, צורה, צל, תוואי
תמ"צתיק משימה צעירה
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של