קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מזון ומשקה
ערכים 25-21 מתוך 25
קיצורהגדרה
תמ"יתוצרת מזון ישראלית
תפ"אתפוח אדמה
תַּפּוּדתפוח אדמה
תַּפּוּזתפוח זהב
תפו"עתפוח עץ
test
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של