קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 220-201 מתוך 299
קיצורהגדרה
רגמ"הרבנו גרשום מאור הגולה
רדב"זרבי דוד בן זימרא
רדב"זרבי דוד בן זכאי
רָדָ"ץרבי דוד צבי, הופמן
רָדָ"קרבי דוד קמחי
רַהַ"גרב האיי גאון
רו"הרבי וולף הַיְדֶנְהֵים
רז"ארבי זכריה אלצ'אהרי
רז"הרבי זלמן הֵינֵי
רז"הרבי זרחיה הלוי
ר"חרבנו חננאל
רח"ורבי חיים ויטאל
ר"טרבי טרפון
ר"ירבי יהודה
ר"ירבי יהושע
ר"ירבי יוחנן
ר"ירבי יוסי
ר"ירבי יצחק
ר"ירבי ישמעאל
רִיבַ"גרבי יונה בן ג'נאח
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של