קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 240-221 מתוך 299
קיצורהגדרה
ריב"זרבי יוחנן בן זכאי
רִיבַ"לרבי יהושע בן לוי
רִיבַ"לרבי יצחק בֶּר לוינזון
ריב"שרבי יצחק בכור שזר
רִיהַ"לרבי יהודה הלוי
רִיטְבָ"ארבי יום טוב בן אברהם אשבילי
רי"מהרב יעקב מדן
רִי"ףרבי יצחק אלפסי
ר"לרֵיש לָקִיש
רַלְבַּ"גרבי לוי בן גרשום
רַלְבַּ"גרבי לוי בן גרשון
רַלְבַּ"חרבי לוי בן חביב
ר"מרבי מאיר
רמ"ארבי מאיר אומר
רַמָ"ארבי משה איסרליש
רַמָא"גרבי מרדכי אהרון גינצבורג
רמבה"נרבי מאיר בעל הנס
רמב"ירבי מנחם בר יוסי
רמב"ירבי מנשה בן ישראל
רַמְבָּ"םרבי משה בן מימון
test
23456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של