קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 280-261 מתוך 299
קיצורהגדרה
רַשְׁבָּ"גרבי שלמה בן (אִבְּן) גַּבִּירוֹל
רַשְׁבָּ"גרבן שמעון בן גמליאל
רַשְבִּ"ירבי שמעון בר יוחאי
רַשְׁבָּ"םרבי שמואל בן מאיר
רַשְׁבָּ"ןרבי שמואל בר נחמני
רַשְׁבָּ"ץרבי שמעון בן צמח
רַשִׁ"ירבי שלמה יצחקי
רַשַׁ"לרבי שלמה לוריא
רָשָׁ"ררבי שמשון רפאל הירש
רָשָׁ"שׁרבי שלום שרעבי
ש.(שפרה) שמולביץ'
שב"דשבתי בן דב
שב"דשליח בית דין
שב"צשמעון בן צבי
ש"גשניאור-גרונדמן
שג"רשמעון גרשון רוזנברג (הרב)
שָׁדָ"לשמואל דוד לוּצַטוֹ
שו"רשוחט ורב
ש"ז(הרב) שמואל זנוויל (כהנא)
ש"ז(שרגאי) שלמה זלמן
test
456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של