קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 299-281 מתוך 299
קיצורהגדרה
שָׁזָ"רשניאור זלמן רובשוב
ש"ישמואל יוסף (עגנון)
שיל"תשויתי יי לנגדי תמיד
שי"עשמואל יוסף עגנון
שי"קשלמים יראים קדושים
שי"קשם ישראל קדוש
שי"רשמואל יהודה רפפורט
שי"ששלמה ישראל שיריזלי
שךשבתי בן מאיר הכהן
שָׁלָ"גשמואל ליב גורדון
שמ"ששלום מזרחי שרעבי
שנ"השלמה נפתלי הרץ
ש"עשלום עליכם
שֶׁפֶ"רשאול פנחס רבינוביץ'
שַׁ"ץשבתאי צבי
שַׁ"ץשליח ציבור
שרעבישלום רב על בני ישראל
תָּדָ"אתנא דבי אליהו
תשב"יתושב שפיה בארץ ישראל
test
56789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של