קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 40-21 מתוך 299
קיצורהגדרה
אי"שאברהם יוסף שטיבל
אישאברהם ישעיהו (קרליץ)
א"כאליעד כרמי
אמ"זאלון מזרחי
אנ"סאנה ניקול סמית'
אצ"גאורי צבי גרינברג
אק"באורלי קסטל בלום
אר"זהרב אליעזר זילבר
אר"יאדוננו רבי יצחק (אשכנזי)
אר"יאשכנזי רבי יצחק
אר"שאדוננו ר' שלום
אֵשֶׁ"לאברהם שלונסקי
א"תאִבְּן תיבּוֹן
ב.(מיכאל) בריזון
באב"דבני אבות בתי דינין
ב"גבן גוריון
ב"דבן דוד
בד"בבראון, דרייבר ובריגז
בד"טבן דוד טוב
בַּהַ"בּבילו, הרצל, ביאליק
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של