קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 60-41 מתוך 299
קיצורהגדרה
בהר"בבן הרב
ב.ז.בנימין זאב (הרצל)
ב"יבן יהודה
בי"אבן יהודה אשכנזי
בינ"ובעזרת יי נעשה ונצליח
בי"קבני ישראל קדושים
בלו"ךבני לוי כולנו
בנ"גבן גוריון
בנש"קבן של קדושים
ב"סבן סירא
בֶּעשְׁ"טבעל שם טוב
ב"קבני קודש
ברא"זבן רבי אלכסנדר זיסקינד
ברד"שבן רבי דוד שלמה
ברז"לבן רבי זלמן לייב
ברי"לבן רבי יהודה ליוא
ג.(יפית) גרינברג
ג'. ד.ג'רום דייויד (סלינג'ר)
גא"יגור אריה יהודה
גי"זגיא זוארץ
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של