קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 80-61 מתוך 299
קיצורהגדרה
גפ"ןגד פרומקין
גק"רג'יי קיי רולינג
גר"אהגאון רבי אליהו
ג'.ר.רג'ון רונלד רעואל (טולקין)
דב"גדוד בן גוריון
דב"ידוד בן ישי
דב"שדוד בן שמעון
דה"ןדרך המלך נלכה
דוב"בדוד בלוך-בלומנפלד
דחב"שדור חורבן בית שני
הַאֲרִ"יהקדוש אשכנזי רבי יצחק (לוריא)
הבעט"שהבעל שם טוב
הַגְרָ"אהגאון רבי אליהו מוילנה
הגרי"דהגאון יוסף דוב הלוי (סולובייצ'יק)
הלבי"ץהלויים בני צדוק
הַמְצַיֵּ"רהצעיר מרדכי צבי יליד רדושקוביץ
המרש"אמורנו הרב רבי שמואל אליעזר
המשי"חהרב משה ישראל חזן
הָרֹאֶ"ההרב רבי אברהם הכהן
הָרֹאֶהרב רבי אברהם יצחק הכהן
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של