קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 100-81 מתוך 299
קיצורהגדרה
הָרְאִיָההרב רבי אברהם הכהן (הרב קוק)
הרא"להרב אריה לייב (קפלן)
הרא"שרבי אשר בן יחיאל
הר"חהרב רבנו חננאל
הָרִי"ףהרב יצחק אלפסי
הַרַמָ"ארבי משה איסרליש
הרע"בהרב רבי עובדיה ברטנורא
הרצ"אהרב בצי אלימלך (שפירא)
הרצי"ההרב צבי יהודה הכהן קוק
הרש"שהרב רבי שלום שבזי
השל"ההורוביץ רבי ישעיהו הלוי
זד"לזלמן דוד לבונטין
זְלְכָּ"הזכר לכהן הגדול
ז"סזאב סמילנסקי
זס"קזכר ספרים קדושים
זק"ןזאב קפלן
זק"סזרע קדושים סניור
זק"שזרע קדושים שניאור
חב"דחיים בן דוד
חב"שחיים בן שחר
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של