קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 120-101 מתוך 299
קיצורהגדרה
חד"פחיים דוב פרידברג
(חָזוֹן) אִי"שאברהם ישעיהו
חז"סחיים זליג סלונימסקי
חיד"אחיים יוסף דוד אזולאי
חמ"אחיים משה אלישר
ח.נ.חיים נחמן (ביאליק)
חנ"בחיים נחמן ביאליק
חס"ד(רבי) חנניה סיני דוד
חצ"גחיים צבי גוטסמן
חצ"לחיים צבי לרנר
חר"ךחכמים, רבנים, כהנים
חַרְלָ"פּחייא ראש לגליל פולין
חרמ"ץחתן רבי משה צבי
חרמ"ץחתן רבי משה צורף
חַרְפָּ"קחתן רבי פנחס קלמן
ט.טשרני (כרמי)
ט"שטור שלום
יא"קיהודה איש קריות
יב"זיעל בר זוהר
יב"ליואל בריל לוי
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של