קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 140-121 מתוך 299
קיצורהגדרה
יב"ליעקב בצלאל לויטרבך
יב"עיונתן בן עוזיאל
י.ד.יצחק דב (ברקוביץ')
יְהַלֵּ"ליהודה לֵיבּ לֶוִין
יהל"םיהודה לייב מוצקין
יה"שיהושע השל שור
יוה"ךסופי תיבות של הפסוק "כי מלאכיו יצוה לך"
י.ח.יוסף חיים (ברנר)
יט"ביצחק טבנקין
יַכְּנְהַ"זישעיהו ניסן כהן הר זהב
י.ל.יצחק לייבוש (פרץ)
יַלַ"גיהודה לייב גורדון
יל"ליהודה לייב לנדא
יַעְבֵּ"ץיעקב עמדן בן צבי
יצו"ריצחק ורבקה
יש"קיעקב שלום קצנלנבוגן
יָשָ"ריוסף שלמה רופא (מקנדיא)
יָשָ"ריוסף שמואל רג'יו
כ"ץכהן צדק
מא"גמרדכי אהרון גינצבורג
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של