קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 180-161 מתוך 299
קיצורהגדרה
ממ"במרינה מקסימיליאן בלומין
ממו"סמֶנְדֶּלִי מוֹכֵר הספרים
מ"ץמורה צֶדֶק
מרז"למאמר רבותינו זכרונם לברכה
מָרָ"ןמורנו רבי נחמן
נד"בנצר דב
נ"הנפתלי הרץ (אימבר)
נה"בנאמן הבית
נה"ונפתלי הרץ ויזל
נֵ"סנחום סוקולוב
נפ"שנחמה פיינשטיין
נְצִי"בנפתלי צבי יהודה ברלין
נשי"אניצוצו של יעקב אבינו
ס.(יזהר) סמילנסקי
סֶגַ"לסגן לויה
סג"לסגן לכהן
סד"נסולטן, דנקנר, נמרודי
סי"טספיה ייטב
ע.(הלל) עומר
ע"עעמוס עוז
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של