קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 20-1 מתוך 236
קיצורהגדרה
אָגָ"םאגף מבצעים
אָגָ"תאגף תכנון
א"חאגף חקירות
אח"מאגף חקירות ומודיעין
אח"קאגף חקירות
אט"האירוע טוקסיקולוגי המוני
א"מאבדות ומציאות
אמי"לארגון מאבטחי ישראל
אָמָ"ןאגף מודיעין
אמ"שאגף משאבי אנוש
א.נ.א.נ.אין נזק, אין נפגעים
אק"םאגף קהילה ומשמר
אק"מאגף קהילה ומשמר אזרחי
אקמו"לאגף קהילה מוציא לאור
אר"ןאירוע רב נפגעים
אשה"דאגף שיטור והדרכה
א"תאי תביעה
אֶתְגָּ"ראיתור גנבי כלי רכב
אָתָ"לאגף תמיכה לוגיסטית
אָתָ"ןאגף תנועה
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של