קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 220-201 מתוך 236
קיצורהגדרה
רַלְתָּ"ןראש לישכת תנועה
רמ"אראש מדור אבטחה
רָמָ"חראש משרד חקירות
רַמְחָ"םראש מחלקת חקירות מודיעין
רמ"ירכז מצילה ישובי
רָמָ"ןראש משרד ניהול
רָמָ"סראש משרד סיור
רמ"קרמקול קטן
רַמְקָ"םראש משרד קהילה ומשמר
רַמְקָ"םראש משרד קהילה ומשמר אזרחי
רמ"תראש משרד תנועה
רַמְתָּ"לראש משרד תמיכה לוגיסטית
ר.נרשיון נהיגה
רָנָ"ץרב ניצב
רָסָ"םרב סמל מתקדם
רעס"מראש ענף סיור ומבצעים
ר"פרישום פלילי
רָפָּ"קרב פקד
רשב"גרישום ביקורת גבולות
רָשָׁ"טרב שוטר
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של