קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 40-21 מתוך 236
קיצורהגדרה
בג"חבעל גישה חופשית
ביד"מבית דין למשמעת
בנ"מבמקום נקבע מוות
בסכ"מבית ספר לכושר מבצעי
בצ"מבסיס ציוד מרכזי
בר"קביטחון רב קהילתי
גמ"אגז מדמיע אישי
גנמ"רגניבה מרכב
דבב"הדיווח בהמשך במידת הצורך
דות"ןדוחות תנועה
ד.ח.דרושה חקירה
דמ"מדירוג משטרתי מיוחד
דפ"מדוח פשיעה משטרתי
הס"תהאזנת סתר
ה"קהרשעה קודמת
ז"אזירת אירוע
ז"אזריקת אבנים
ז"פזיהוי פלילי
חו"פחילוץ ופינוי
חז"עחוקר זירת עבירה
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של