קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 100-81 מתוך 236
קיצורהגדרה
ית"שיתרת שירות
כת"אכתב אישום
ל"בלהגמל במאסר
ל"זלוחית זיהוי
למ"שלשכה משפטית
לָתָ"ןלשכת תנועה
מב"דממתין לבירור דין
מב"טמוות בלתי טבעי
מַבָּ"ןמחלקת בנוי
מַגָּ"במשמר הגבול
מַגָּ"שׁמרכז גמילה שב"ס
מָזָ"ףמחלקת זיהוי פלילי
מח"אמחלקת אספקה
מח"קמחלקת חקירות
מַחַ"שהמחלקה לחקירות שוטרים
מ"טמעקב טכני
מטא"ממשלט ארצי מורחב
מטא"רמטה ארצי
מ"ימשטרת ישראל
מיד"פמידע פנים
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של