קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 120-101 מתוך 236
קיצורהגדרה
מכת"זמכונית התזה
מל"ממודיעין לפני מבצע
מלמ"שמרכז ללימודי משטרה
מַמַ"זמפקד מחוז
ממל"זמד מהירות לייזר
ממצ"פמפקד משטרה צבאית פיקודי
מָמָ"רמפקד מרחב
ממ"שמפקח משנה
מנה"למדידה, ניהול והערכה למפקד
מנ"טמִנְהל הטכנולוגיות
מנ"עמידע לנפגעי עבירה
מע"דמכשיר עזר דיבורי
מעו"זמִנְהלת עובדים זרים
מענ"אהמרכז לעיבוד נתונים אוטומטי
מ"פמחשבה פלילית
מפא"טמחלקת פיתוח אמצעים טכנולוגיים
מָפְכָּ"למפקח כללי
מפ"ןמפקד נפה
מפנ"אמרכז פניות נהגים ארצי
מפע"תמפקח על התעבורה
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של