קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 140-121 מתוך 236
קיצורהגדרה
מק"רמשרד קשר
מ"רמספר רישוי
מרד"ממרכז דיווח מבצעי
מרו"םמחלקת רכישות ומכירות
מר"זמספר רישוי זמני
משא"זמשמר אזרחי
מש"למרכז שירות לאזרח
משל"טמרכז שליטה
מש"םמחלקת שירותי מטה
מש"קמרכז שיטור קהילתי
מָתָ"חמחלקת תחבורה
מָתָ"חמפקד תחנה
מת"ממחלקת תפקידים מיוחדים
מתמי"דמתנדב במדים
מָתָ"ןמחלקת תנועה
מתנ"אמשטרת תנועה ארצית
מתפ"אמנהלת תיאום פעולות אכיפה
נא"הנשק אל הרג
נ"בנזק בלבד
נדב"רנוהל דיבור ברשת
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של