קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 180-161 מתוך 236
קיצורהגדרה
סנ"חסריקה נגד חבלה
סָנָ"ץסגן ניצב
ספ"כסגל פיקוד כללי
סק"מסגל קבוע מתנדב
על"נעבריין לא נודע
עמ"טעבודת מטה
עַמְכָּ"לעוזר מפקח כללי
עמ"מעוזר מפקד מחוז
ע"נעצור נמלט
פ'פלילי
פ"אפרטי אירוע
פ.א."פפעמון אזעקה פועל
פה"קפקודות הקבע
פ"חפרטי חקירה
פ"חפשע חמור
פַ@חַ"עפעילות חבלנית עויינת
פ"לפסול לנהיגה
פמ"מפרקליטות מחוז מרכז
פמת"אפרקליטות מחוז תל אביב
פסד"פפקודת סדר הדין הפלילי
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של