קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 220-201 מתוך 255
קיצורהגדרה
קב'קִבּוּץ
ק"גקרית גת
קַלְיָ"הקם לתחייה ים המוות
קמ"צקרית מוצקין
קנ"רקריית נורדאו
ק"סקרית ספר
קס"םקרקעות, סלעים, מינרלים
קצ'קצרין
קר'קריות
קרי"סקריית ספר
קרנ"שקרני שומרון
קר"סקריית ספר
ק"שקרית שמונה
ר'רחוב
ראל"צראשון לציון
רַאשְלָ"צראשון לציון
ר"גרמת גן
רג"ברמת גן, גבעתיים, בני ברק
רג"מרמלה, גזר, מודיעין
רד"תהרפובליקה של דרום תימן
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של