קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 240-221 מתוך 255
קיצורהגדרה
ר"הרמת הגולן
רה"נראש הנקרה
רה"עראש העין
רו"פרוסיה ופולין
רח'רחוב
רח'רחובות
רכ"סרעננה כפר סבא
רל"צראשון לציון
רמ'רמלה
רמא"גרמת אביב גימל
רַמְבָּ"שרמת בית שמש
רמ"גרמת גן
רמג"שרמת מגשימים
רמה"גרמת הגולן
רמה"שרמת השרון
רמת"ארמת אביב
רע"םרפובליקה ערבית מאוחדת
ר"פראש פינה
רצ"ערצועת עזה
רשו"מרשות מקומית
test
2345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של