קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 255-241 מתוך 255
קיצורהגדרה
רשומ"קרשות מקומית
רש"לראשון לציון
רַשְׁלָ"ץראשון לציון
רת"צרחוב תחבורה ציבורית
שד'שְׂדֵרוֹת
שוץסוצ'בה
שו"ששרון ושומרון
ש"ישומרון ויהודה
שכ'שכונת
ש"תשערי תקווה
ת"אתל אביב
תב"צתל ברוך צפון
תה"שתל השומר
תלב"צתל ברוך צפון
תמ"אתכנית מתאר ארצית
test
345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של