קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 80-61 מתוך 255
קיצורהגדרה
גלה"עהגליל העליון
גלה"תהגליל התחתון
גמ"שגבעת משואה
גנ"לגן לאומי
גנ"שגן שמואל
ג"קגוש קטיף
די'דימונה
דמ"זדרום מזרח
דמ"זדרומית מזרחית
דמ"עדרום מערב
דמ"עדרומית מערבית
דר'דרום
דר"אדרום אמריקה
דר"אדרום אפריקה
דראמדרום אמריקה
דרא"פדרום אפריקה
הה"בהר הבית
הוד"שהוד השרון
המזה"רהמזרח הרחוק
ה"צהר ציון
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של