קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 140-121 מתוך 255
קיצורהגדרה
ליד"הליד האוניברסיטה
מ"אמועצה אזורית
מאע"ממדינת האמירויות הערביות המאוחדת
מב"תמסחר בילוי ותעשייה
מדה"ימדינות הים
מוא"זמועצה אזורית
מוד"עמודיעין עילית
מוע"ממועצה מקומית
מז'מִזְרח
מזא"רמזרח אירופה
מזד"רמזרחית דרומית
מזה"תמזרח התיכון
מזצ"פמזרחית צפונית
מז"תמזרח תיכון
מלח"םהמרכז לחקר מערות
ממ"גמערכות מידע גיאוגרפי
מנ"אמערך ניטור אוויר
מס'מסעדה
מ"עמדינות ערב
מע'מַעֲרָב
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של