קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 160-141 מתוך 255
קיצורהגדרה
מעג"למעלה גלבוע
מעד"רמערבית דרומית
מעל"שמעלה שומרון
מעפה"ימעל פני הים
מעצ"פמערבית צפונית
מפ"יהמרכז למיפוי ישראל
מר'מרכז
מ"שמאה שערים
נ'נהר
נ'נחל
נה'נהריה
נו"דנווה דקלים
נוו"דנווה דקלים
נוו"צנווה צדק
נו"שנוה שלום
נו"שנווה שאנן
נ"זניו זילנד
נ"יניו יורק
נעמ"הנצרת עילית, מגדל העמק
נ"צנס ציונה
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של