קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש בח"ג: ערכים 8-1 מתוך 8
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
בח"גבחזקת חוגרצבא  
עם תוספות:
בחג'בחגיגהיהדות  
בח"גבחומר גלםתעשייה  
בח"גבחופש גדולחינוך, זמנים ומועדים  
בח"גבחינוך גופניחינוך, ספורט  
בח"גבחיריק גדוללשון  
בח"גבחכם גדוליהדות  
בח"גבחלק ג'